Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Högsböla ängar

Vårgrönskande träd på äng.

Foto: Peter Eriksson

Högsböla ängar är en gammal slåtteräng med olika slags naturtyper. Promenadvägen dit går i en gammal väg, där boskapen förr drevs till betesmarkerna.

I Högsböla ängar finns ett ålderdomligt landskap präglat av slåtter och lövtäkt. Linné noterade de grönskande slåtterängarna redan 1746. Ängsmarkerna har brukats genom slåtter och lövtäkt, för att få vinterfoder till kreaturen. Idag sköts området med bland annat slåtter och bete.

Vackert om våren

Det finns flera naturtyper i området. Ek, ask och alm är vanliga träd. Högsböla ängar är särskilt värt ett besök på våren. Då blir det mattor av ramslök och svalört i de fuktigare delarna av ängsmarken. Torrare delar bjuder på blåsippa, vitsippa, gullviva och Sankt Pers nycklar.

Göktyta och slöjröksvamp

Högsböla ängar är intressant för fågelarter som annars har svårt att hitta boplatser. Det finns gamla ihåliga träd som skapar förutsättningar för arter som gröngöling, göktyta, stenknäck och steglits. År 2009 utvidgades reservatet med ytterligare hagmarker och hassellundar. I denna del är svampfloran särskilt rik och här finns sällsynta marksvampar som slöjröksvamp och blek vinterskivling.

Utsikt över Lången

Högsböla ängar ligger på Nordbillingens västsluttning. Från reservatets nedre delar har man fin utsikt över sjön Lången. Promenadvägen in i området går i en gammal väg, där boskapen förr drevs till betesmarkerna. Du kan också följa Billingeleden, som går igenom reservatet.

Bra att veta

 • Slåtter – gräs slaget med lie eller traktor.
 • Lövtäkt, hamla – att beskära träd från grenar, kvistar och löv till djurfoder.
 • Från Högsböla ängar kan du via Billingleden nå de närliggande naturreservaten Melldala och Silverfallet.
 • Hela området är betesmark och det är stor chans att du stöter på betande djur under ditt strövtåg i markerna.

Foto: Hans Alexandersson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Högsböla ängar men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • anbringa tavla, plakat, inskrift eller annan störande anordning
 • skada växtligheten, till exempel genom att bryta kvistar eller plocka blommor, lavar, mossor eller svampar
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • framföra motordrivet fordon
 • medföra okopplad hund
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1990, beslut om utvidgning 2009
Areal: cirka 35 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Högsböla ängar ligger norr om Billingen, cirka 1 kilometer norr om Bergs kyrka. Parkeringsplats finns.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Mer information

 • Slåtter är gräs slaget med lie eller traktor.
 • Lövtäkt, hamla innebär att beskära träd från grenar, kvistar och löv till djurfoder.
 • Från Högsböla ängar kan du via Billingleden nå de närliggande naturreservaten Melldala och Silverfallet.
 • Hela området är betesmark och det är stor chans att du stöter på betande djur under ditt strövtåg i markerna.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss