Högsböla ängar

Foto: Hans Alexandersson

Högsböla ängar är en gammal slåtteräng med olika slags naturtyper. Promenadvägen dit går i en gammal väg, där boskapen förr drevs till betesmarkerna.

I Högsböla ängar finns ett ålderdomligt landskap präglat av slåtter och lövtäkt. Linné noterade de grönskande slåtterängarna redan 1746. Ängsmarkerna har brukats genom slåtter och lövtäkt, för att få vinterfoder till kreaturen. Idag sköts området med bland annat slåtter och bete.

Vackert om våren

Det finns flera naturtyper i området. Ek, ask och alm är vanliga träd. Högsböla ängar är särskilt värt ett besök på våren. Då blir det mattor av ramslök och svalört i de fuktigare delarna av ängsmarken. Torrare delar bjuder på blåsippa, vitsippa, gullviva och St Pers nycklar.

Göktyta och slöjröksvamp

Högsböla ängar är intressant för fågelarter som annars har svårt att hitta boplatser. Det finns gamla ihåliga träd som skapar förutsättningar för arter som gröngöling, göktyta, stenknäck och steglits. År 2009 utvidgades reservatet med ytterligare hagmarker och hassellundar. I denna del är svampfloran särskilt rik och här finns sällsynta marksvampar som slöjröksvamp och blek vinterskivling.

Utsikt över Lången

Högsböla ängar ligger på Nordbillingens västsluttning. Från reservatets nedre delar har man fin utsikt över sjön Lången. Promenadvägen in i området går i en gammal väg, där boskapen förr drevs till betesmarkerna. Du kan också följa Billingeleden, som går igenom reservatet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Högsböla ängar men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • anbringa tavla, plakat, inskrift eller annan störande anordning
 • skada växtligheten, t.ex. genom att bryta kvistar eller plocka blommor, lavar, mossor eller svampar
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • framföra motordrivet fordon
 • medföra okopplad hund
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1990, beslut om utvidgning 2009
Areal: ca 35 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Högsböla ängar ligger norr om Billingen, ca 1 km norr om Bergs kyrka. Parkeringsplats finns.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats