Torsängen

Torsängen ligger på norra Kålland, alldeles intill Ullersundet. Det är ett kuperat naturreservat och en vacker ekhage.

Många av ekarna är ålderstigna. Grova och vackert vida i kronorna. Ekarna är naturens egna skyskrapor. Alltså rika på allehanda liv. Faktum är att inget annat svenskt träd kan erbjuda motsvarande biologiska mångfald.

Eken är också ett populärt hämtmatställe om hösten. Då far nämligen den färggranna nötskrikan fram och åter i sin jakt på ekollon.

Nötskrikan hamstrar inför den kommande vintern. Med ett obegripligt gott detaljminne lyckas fågeln långt senare återfinna flertalet av sina nötter. Men inte alla. Några gömställen försvinner ur minnet. Det betyder att nya små ekar får chansen att slå rot.

Det finns ytterligare några träd i naturreservatet. Fågelbär, tall, gran och rönn i torrare områden. Sälg och al i strandkanten. Området betas, ska vi också säga. Det betyder att du kan springa på boskap i markerna under vissa tider på året.

Fallen ek

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Torsängen men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på beslutskartan markerad parkeringsplats
 • cykla eller rida
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift, eller därmed jämförlig anordning
 • elda
 • tälta
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2001
Areal: cirka 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Lidköping

Hitta hit

Reservatet nås genom att söder om Ullersundet ta in på den lilla vägen österut.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.