Åskoväder i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Rölle

Foto: Maria Johansson

Rölle är ett mycket vackert och småskaligt odlingslandskap, med slåtterängar, små åkertegar och hagmarker. Naturreservatet ger en bild av hur det en gång sett ut längs hela dalgången.

De öppna markerna bryts av lövskog med ask, al, björk och alm. Här växer lundstjärnblomma, hässleklocka, tandrot och gulsippa. Det finns också ett stort och kraftigt hässle - en hasselskog - i en sluttning med mycket stenblock.

På våren täcks marken under hasselbuskarna av en praktfull blomstermatta av vitsippa, blåsippa, gulsippa, vårlök och underviol. I området finns också den ovanliga späda ögontrösten, som till skillnad från sina släktingar blommar på försommaren. Flera stigar genomkorsar området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Rölle naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka eller gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt skada träd och buskar
  • framföra motordrivet fordon
  • tälta
  • göra upp eld
  • rida
  • medföra okopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1982
Areal: 8 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Borås

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Rölle ligger norr om Dannike, öster om Borås. Tag vägen mot Äspered från vägen Borås-Hulu.

Rölle saknar parkeringsplats. Närmaste offentliga parkeringsplats ligger i Mattesa, cirka en kilometer från reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss