Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Håbolsängs lövskog

Håbolsängs lövskog var tidigare ett småskaligt odlingslandskap. Efter det att hävden upphört har området utvecklats till en artrik och strövvänlig lövskog. Asp och björk dominerar på de igenväxta odlingsmarkerna, men här finns också rönn och sälg och enstaka ädellövträd.

Naturreservatet har bildats för att utveckla de lövrika miljöerna som bland annat utgör viktiga miljöer för vitryggig hackspett. Lövskogarna är ännu så länge relativt unga, men kommer att utveckla högre naturvärden efter hand.

Besöker man området under våren så lyser det blått från blåsippor här och där. Floran är relativt rik och längs den bäck som genomkorsar området finns bland annat strutbräken, rankstarr och knagglestarr. Längre fram på våren är fågelkören rätt mäktig. Arter som svarthätta och grönsångare står ofta för solostämmorna medan nötkråka och gröngöling kompar på avstånd.

I området genomförs en del åtgärder för att skapa död ved och hålla borta granen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Håbolsängs lövskog men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande.
  • utplantera främmande växt- eller djurart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2016
Areal: 11,4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Dals-Ed

Hitta hit

​Från Bengtsfors kör man västerut mot Nössemark, efter cirka en och en halv mil kommer man till en korsning. Ta mot vänster (Håbol), efter cirka 500 meter går en liten grusväg in mot vänster. Cirka 100 meter in på denna finns en liten parkering.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss