Röå alsumpskog

Röå alsumpskog ligger i norra delen av ett stort alskogsområde längs Vättern. Reservatet utgörs av en sumpskog som domineras av klibbal och björk. Inslag av tall, gran, ask, rönn och fågelbär finns i området. Alarna är grova.

Alarna är grova och på vissa ställen finns ganska välutvecklade alsocklar. Lövträdslågor och högstubbar är ganska vanliga. Flera sällsynta mossarter finns här, som är typiska för opåverkad skog. Blommor som du kan finna här är till exempel skogsbingel, dvärghäxört och gullpudra.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Röå alsumpskog men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motorfordon
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • cykla eller rida
 • elda
 • tälta
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförbar anordning,
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, ormbunkar, lavar, mossor eller svampar med undantag för matsvamp
 • fånga eller samla ryggradslösa djur
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1997
Areal: Cirka 12 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Karlsborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Röå ligger cirka 4 kilometer sydväst om Breviks kyrka. Området nås lättast via den enskilda vägen till Stora Röå och Åstorp. Parkering får ske längs väg 195.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss