Åskoväder i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Örekilsälven

Örekilsälven rinner genom ett grönskande landskap. Foto. Länsstyrelsen Västra Götaland

Örekilsälven är ett av Sveriges mest värdefulla vattendrag. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Det är ett av Västsveriges mest värdefulla vattendrag, omgivet av lövskogsklädda raviner. Ravinerna har få eller inga motsvarigheter i länet. Här finns lekplatser för lax, ett rikt fågelliv och träget tuggande bävrar till den biologiska mångfaldens fördel. Örekilsälvens dalgång är ett populärt friluftsområde för vandrare och sportfiskare.

Imponerande vattendrag

Örekilsälven är ett imponerande vattendrag. Från Kärnsjön i norr strömmar vattnet i rakt sydlig riktning genom ett lövklätt ravinlandskap. Älven strålar lite längre ner samman med Munkedalsälven, passerar så småningom Munkedals tätort, för att ett par kilometer senare förenas med havet i Saltkällefjorden.

Älven och dess stränder skiftar vid flera tillfällen ansikte under färden söderut. Den bjuder på ömsom forsande, ömsom strömmande partier, och här och var lite lugnare höljor. Växlingarna skapar utomordentligt fina förutsättningar för fisken i området. Det finns riktigt fina lek- och uppväxtområden för älvens ursprungliga laxstam. Här finns också ål, havsnejonöga, färna och havsöring.

Undervattensbild på havsnejonöga som är en av fiskarna som lever i Örekilsälven. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

I Örekilsälven kan du hitta den fredade arten havsnejonöga. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Vandra i området

Örekilsälvens dalgång är sedan länge ett populärt friluftsområde både för vandrare och sportfiskare. Bohusleden passerar genom naturreservatets norra halva och det finns planer på att anlägga vandringsleder söderut.

En tur genom reservatet bjuder på ett lövskogsklätt ravinlandskap med vackra vyer över älven men terrängen är delvis brant och lerig och kan på sina ställen vara svår att ta sig fram i. En mer promenadvänlig vandringsled finns i söder med Maltes Stig som delvis passerar genom reservatet.

Vitsippor blommar bland ekar med kala grenar. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

På våren kan du njuta av vitsippor och se hur de kraftiga ekarna sträcker grenarna mot skyn i väntan på lövsprickningen. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Örekilsälven, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • ta bort eller på annat sätt skada döda täd eller buskar, oavsett om de står upp eller ligger ner
 • ha din hund okopplad (förbudet gäller inte i samband med skötsel av naturreservatet, jakt eller eftersök av skadat vilt.)
 • parkera motordrivet fordon, husvagn eller liknande utanför anvisade parkeringsplatser
 • använda skrapa, kratta eller andra redskap så att de skadar havsbotten eller sjöbotten
 • sätta ut förtöjningsboj på ny plats
 • plocka mer än enstaka musslor eller alger

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att

 • genomföra vetenskapliga marina undersökningar som innebär insamling av marina arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2024
Areal: 195 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal

Örekilsälven och del av Gullmarsfjorden ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Läs om Natura 2000:

Skyddad natur

Hitta hit

Naturreservatet ligger centralt i Munkedal med gångavstånd till naturreservatet från både tågstation och busshållplats. Beroende på vilken del av vandringsleden du vill gå kan du välja mellan flera hållplatser som finns längs reservatssträckan.

Det finns flera kommunala parkeringar för bilar. Parkering för reservatsbesökare finns idag vid Brålandsfallet på reservatets östra sida. För att ta sig till parkeringen svänger du in på Korpåsvägen från Möevägen och kör fram till fyrvägskorsningen och svänger vänster. Fortsätt på grusvägen cirka 800 meter. Parkeringen ligger på vänster sida. Ytterligare en parkering planeras vid Borgmästarbruket.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss