Bråtaskogen

Naturreservatet Bråtaskogen, som ligger i Härryda kommun, är ett tätortsnära skogsområde där vildmarkskänslan lätt infinner sig. Området är mycket varierat och på en relativt kort promenad kan man uppleva vackra ekskogar, ståtliga tallskogar, granklädda raviner, vidsträckta myrmarker och porlande bäckar. Därtill finns flera intressanta kulturlämningar och trevliga rastplatser.

Stjärtmes. Foto: Erik Landgren

Stjärtmes. Foto: Erik Landgren

Området består främst av gammal bondskog där skogsbruket har varit begränsat. Stora delar av området har därför kunnat utveckla naturvärden i form av gamla grova träd och död ved, och därmed arter som är knutna till dessa livsmiljöer. Många av tallarna är 120-160 år vilket är ovanligt gammalt i de här trakterna. Fågellivet i området är rikt. Här lever arter som är typiska för gammal barrskog, till exempel flera olika hackspettar. I lövskogarna häckar bland annat stjärtmes och kattuggla. Vintertid kan strömstare ses dyka i områdets bäckar.

Utflyktsmål med historia

Bråtaskogen är ett fint utflyktsmål och satsningar ska därför göras för att underlätta för besökare. Från reservatets huvudentré utgår en cirka 2 kilometer lång stig som slingrar sig uppför berg och ner i raviner, men det finns också partier där den följer gamla stensatta och vältrampade vägar. På sin färd genom det varierande landskapet följer stigen både Bråtabäcken och Hålsjöbäcken. Det är mycket vackra bäckmiljöer med små vattenfall och lämningar av gamla kvarnar. Intill bäckarna ska två iordningställda rastplatser göras.

Strömstare. Foto: Erik Landgren

Strömstare. Foto: Erik Landgren

För den som har svårt att gå i den kuperade terrängen rekommenderas en kortare promenad från huvudentrén upp till rastplatsen vid Hålsjöbäcken. Här är stigen flack och följer en av de gamla stensatta vägarna. Väl framme vid rastplatsen får man uppleva en rofylld miljö invid bäcken och särskilt om vårarna är fågelsången rik i den omgivande lövskogen.

Hålsjöbäckens porlande vatten skapar en särskild klang mellan de stora stenblocken. Foto: Länsstyrelsen/Marie Tomingas

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bråtaskogen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon annat än på skogsbilväg eller i samband med arbeten i kraftledningsgatan samt uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
 • Utplantera växter eller djur
 • Elda, annat än på särskilt anvisad plats
 • Ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn
 • Medföra okopplad hund mellan 1 mars och 20 augusti, annat än för jakt eller eftersök
 • Cykla inom områden som särskilt utpekats av förvaltaren.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013
Areal: 151 ha
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Härryda

Hitta hit

Bråtaskogen ligger strax norr om Mölnlycke i Härryda kommun. Områdets huvudentré nås via en tunnel under riksväg 40 och parkeringsmöjligheter finns vid Råda hembygdsgård.

Det är även lätt att ta sig hit med buss från centrala Göteborg. Närmaste hållplatsen heter Solsten och ligger cirka 600 meter från entrén.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.