Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stipakullen Vartofta-Åsaka

Foto: Jennie Niesel

Stipakullen i Vartofta-Åsaka är en del i ett system av grusåsar och stäppartade torrängar. Åsarna sträcker sig från Vartofta-Åsaka kyrkby i riktning mot Ätrans gamla åfåra.

Stäppartade torrängar är unika för Falbygden och Ätradalen. Ska man hitta något motsvarande får man ta sig till stäppmarker i södra Europa.

Drakblomma. Foto: Ulf Wiktander

Drakblomma. Foto: Ulf Wiktander

På Stipakullen växer en unik flora med arter som fjädergräs, som ibland kallas stipagräs, drakblomma, smalbladig lungört, praktbrunört med flera. Åsen sköts med slåtter och efterbete. Fjärilsfaunan i området är spännande med arter som luktgräsfjäril, kamgräsfjäril, puktörneblåvingen och slåttergräsfjäril. Torrängarna har troligen fått sin artrikedom genom långvarig hävd. Detta har påverkat vegetationen och dess artsammansättning.

I Vartofta-Åsaka brukades marken i tresäde (före laga skifte). Detta innebar att åkern låg i träda vart tredje år. Då släpptes djuren in för att beta av trädan. Eftersom åsarna var en del av samma gärde, så betades de också samtidigt. De år då det odlades säd på åkern (år två och tre), så tror man att vegetationen på åsarna togs tillvara ändå, genom slåtter och/eller efterbete.

Stipakullen Vartofta-Åsaka. Foto: Jennie Niesel

Foto: Jennie Niesel

Vissa arter i torrängen är känsliga mot att det går betesdjur när arterna blommar. Det gäller exempelvis drakblomma och smalbladig lungört. Då är det bra med sent bete istället, gärna i kombination med slåtter. Det är också viktigt att hålla undan buskar och träd som annars kan skugga ut torrängsfloran.

Stipakullen ingår i ett större Natura 2000-område med fler åsar som heter Stenhusgården-Bondegården-Prästebolet. Stipakullen kallas ibland för Prästebolet. Kärt barn har många namn!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Stipakullen Vartofta-Åsaka naturreservat men tänk på att alla åtgärder som kan skada växtligheten är förbjudna. 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: naturminne 1934, naturreservat 2011
Areal: 0,6 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Stipakullen ligger intill bilvägen cirka 400 meter väster om Vartofta kyrka.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss