Delsjöområdet

Ett bra sätt att upptäcka Delsjöområdet är att vandra på någon av alla stigar i denna tätortsnära vildmark med ett rikt fågelliv. Här finns även möjlighet att bada och fiska i Delsjöarna.

Större delen av naturreservatet utgörs av en bergsplatå genomsatt av spricksystem. Flera parallella nord-sydliga bergsryggar ger karaktär åt området. Jordtäcket är tunt eller saknas på höjderna. Den brutna terrängen gör området mycket varierande med hällmarker, tall- och rishedar, lövbrantskogar, myrmarker, sumpskogar och sprickdalssjöar.

Svarttjärn i norr är näringsrik och med ett rikt fågelliv. Delsjöarna är populära för bad och fiske. Det finns gott om leder och stigar att välja bland och även Bohusleden passerar genom området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Delsjöområdet men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • tälta eller ställa upp husvagn
 • framföra motorfordon, gäller även moped, på annat än de vägar där motorfordonstrafik är tillåten. Respektive förvaltare kan dock meddela undantag för vissa fritidsarrangemang
 • göra upp eld annat än på platser anvisade av förvaltaren
 • framföra motorbåt
 • rida på annat än tillåtna vägar och stigar. 

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Ridled Ridled
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad

Fakta

Bildat: 1984
Areal: cirka 760 hektar
Naturvårdsförvaltare: Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad
Kommun: Göteborg, Härryda, Mölndal

Hitta hit

Delsjöområdet kan nås från många håll; till exempel Skatås i Göteborg. Du kan också nå området från Öjersjö.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.