Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klättas betesmarker

Naturreservatet Klättas betesmarker utgörs av betesmarker, randskogar, hällmarker och strandområden, invid Tannamskilen.

Växter som du kan hitta inom reservatet är till exempel darrgräs, blåsippa, brudbröd, gullviva och prästkrage. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen till naturreservatet Klättas betesmarker men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon om inte annat framgår av skötselplanen
  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • störa djurlivet
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • fånga och samla in ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2002
Areal: cirka 13 hektar
Naturvårdsförvaltare: Tanums kommun
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Klättas betesmarker är ett kommunalt naturreservat.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet kan nås från vägen ut mot Raftötången.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss