Klättas betesmarker

Naturreservatet Klättas betesmarker utgörs av betesmarker, randskogar, hällmarker och strandområden, invid Tannamskilen.

Växter som du kan hitta inom reservatet är till exempel darrgräs, blåsippa, brudbröd, gullviva och prästkrage. 

Föreskrifter

Du är välkommen till naturreservatet Klättas betesmarker men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon om inte annat framgår av skötselplanen
  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • störa djurlivet
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • fånga och samla in ryggradslösa djur.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2002
Areal: cirka 13 hektar
Naturvårdsförvaltare: Tanums kommun
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Klättas betesmarker är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Reservatet kan nås från vägen ut mot Raftötången.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.