Dösebackaplatån

Särskilt bland kvartärgeologer (jordartsgeologer) är Dösebackaplatån välkänd. Platån består av mäktiga grusavlagringar vid Dösebacka som med sina 75 meter över Göta älv dominerar landskapsbilden helt i den här delen av älvens dalgång.

Till formen ser avlagringen ut som en mandelformad rygg vilande mot berg i söder. Det är inlandsisen som format denna bildning och brukar kallas för drumlin.

Avlagringen är främst uppbyggd av morän med inslag av lager med sorterade jordarter, isälvsmaterial. Det som gjort Dösebackaplatån särskilt intressant är de omväxlande lagren av morän och grus samt inslag av vindslipade block och stenar vilket tyder på gamla markytor i lagerföljden. Tidigare har man haft grustäkt här och då hittades fossilfynd av mammut och myskoxe. Forskarna har kommit fram till att platån har byggts upp under skilda nedisningsperioder med därtill hörande avbrott i nedisningen.

Numera är området naturreservat och det bedrivs inte längre någon grustäktverksamhet. En del av schaktslänten har dock lämnats utan efterbehandling för att man ska kunna studera grusavlagringarna på nära håll. Platån är även viktig för grundvattnet eftersom vattnet filtreras genom de mäktiga gruslagren.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Dösebacka naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • samla geologiskt material; förbudet gäller inte för vetenskaplig forskning efter medgivande från länsstyrelsen
  • ställa upp husvagn
  • bedriva motorsport.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1984
Areal: cirka 73 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Hitta hit

Området ligger längs den lilla vägen väster om Göta älv norr om Kungälv. Parkeringsplats finns.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.