Öxnäs

Utsikt över en åker

Foto: Göteborgs Stad

Byarna Öxnäs och Askesby med omkringliggande marker är ett ovanligt välbevarat odlingslandskap med stenhägnader, småvägar, spår efter ryggade åkrar, vattenhål, beteshagar och många väl sammanhållna gårdsanläggningar.

Inom Öxnäs by finns inte mindre än tre gravfält som troligen använts under yngre järnålder. Kulturhistoriska lämningar och spår i landskapet gör det möjligt att följa utvecklingen i markanvändningen, från äldre tiders boskapsbaserade ensädesbruk till dagens åkerdominerade landskap.

Väster om Öxnäs by ligger ett hällmarksområde som fortfarande betas. Denna säregna utmark ovanför fuktängarna längs Nordre älv är trädfri och bevuxen med ljung och stagg. Bland betesgynnade hedväxter kan nämnas klockgentiana, granspira, slåttergubbe, spåtistel och kattfot. En rik flora av vaxskivlingar tyder på en lång kontinuitet i betesdriften.

Friluftsliv

Många upplever den ålderdomliga och vackra landskapsbilden från Kongahällavägen i söder och öster. Besökarna utgörs troligen i första hand av personer med intresse för fåglar, historia, botanik och vackra vyer.

Ornitologer och Göteborgs universitet använder området för årliga naturstudier. Det finns gott om vägar och stigar att promenera på i området, och det går bra att ta sig fram med till exempel barnvagn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Öxnäs men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon i terrängen annat än i samband med uttransport av fällt vilt vid jakt, samt för jordbrukets behov.
 • Göra upp eld i skogsmark och betesmark.
 • Ställa upp husvagn/husbil.
 • Medföra hund i hagar med betande djur.
 • Samla in mossor, lavar, svampar samt gräva upp kärlväxter. Att plocka blommor, bär och matsvamp är tillåtet.
 • Skada eller göra åverkan på levande träd och buskar.
 • Utplantera främmande växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2018
Areal: 456 ha
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Göteborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Området kan nås via bil eller buss. Att ta sig till området med kollektivtrafik från Göteborgs centrum tar cirka 30 minuter. Busshållplats finns vid Kongahällavägen. Parkeringsmöjligheterna är begränsade, men Göteborgs kommun har anlagt en parkering nära Öxnäs by. En mindre parkering finns även efter Askesbyvägen.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss