Tingvallamossen

En av Dalslands största och mest intressanta myrar är Tingvallamossen sydost om Dals-Ed. Från Furukullen öster om mossen har man en fin utsikt över det vidsträckta myrlandskapet. Det centrala partiet är en riktig högmosse. Flera öar och myrholmar finns ute på myren.

Högmossen är en extremt fattig miljö och växtligheten domineras av vitmossor med inslag av bland annat ljung, klockljung, tuvull och vitag. Där mossen övergår i kärr blir floran annorlunda. Här finns ängsull, flaskstarr och dyfräken, men även mer krävande arter som ullsäv, slåtterblomma och korallrot.

Rikt fågelliv

Fågellivet på Tingvallamossen är ovanligt rikt. Här häckar omkring 30 par av ljungpipare, trana, storspov, grönbena och gulärla. Det finns ingen vandringsled ute på mossen, men en vandring på egen hand kan vara väl värd besväret.

Ljungpipare. Foto: Pixabay

Gulärla. Foto: Pixabay

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tingvallamossens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • gräva upp, plocka eller insamla torv, djur, växter eller växtdelar.

Föreskriften gäller ej bär eller svamp eller sådan plockning eller insamling som utförs för undervisningsändamål.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1987, ombildat 2012
Areal: Cirka 588 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Dals-Ed

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Området finner du utefter vägen mellan Bäckefors och Ed.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.