Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Trone mosse

Foto: Länsstyrelsen

Det stora och mestadels öppna området är ett viktigt hem för ljungpipare. vars sorgsna spel fyller luftrummet om våren.

Det nya naturreservatet Trone mosse omfattar en bit av ett större skog- och myrkomplex öster om sjön Långhalmen, på gränsen mellan Dalsland och Bohuslän. Det skyddade området, som ligger i Vänersborgs kommun, är cirka 30 hektar stort.

Reservatet består av sumpskog, tallskog och myrmark. Den stora, öppna och ganska ostörda mossen ger goda förutsättningar för en rad våtmarksfåglar att trivas. Exempelvis ljungpipare och grönbena.

Även skogen kring mossen ingår i naturreservatet. Träden bildar en nödvändig skyddszon för mossens invånare.

Våtmarken i naturreservatet är också ett Natura 2000-område. Det betyder att naturreservatet ingår i Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden i medlemsländerna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Trone mosse, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada levande träd och buskar, samt skada eller ta bort döda träd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2019
Areal: cirka 30 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Vänersborg

Hitta hit

Till Trone Mosses naturreservat tar du dig från Uddevalla genom att köra cirka 4 kilometer norrut på väg 172. Vid skyltar Frändefors/Lane Ryr svänger du höger (väg 694) och fortsätter 9 kilometer. Sväng vänster in på grusväg, därefter nästa höger.

Från Vänersborg svänger du av 45:an västerut mot Lane-Ryr. Fortsätt sedan på väg 2060 i cirka 8,5 kilometer, sväng därefter norrut vid skylt Stigen och fortsätt cirka 5,5 kilometer och sedan väster in på väg 694 vid skylt mot Uddevalla. Efter cirka 1 kilometer sväng vänster in på grusväg, därefter nästa höger.

Informationstavlan finns vid reservatets södra gräns, cirka 80 meter från grusvägen in i skogen.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss