Trone mosse

Foto: Länsstyrelsen

Det stora och mestadels öppna området är ett viktigt hem för ljungpipare och sumpnycklar. Ljungpiparens sorgsna spel fyller luftrummet om våren, medan sumpnycklarna sprider sitt rosaröda ljus över markerna om sommaren.

Det nya naturreservatet Trone mosse omfattar en bit av ett större skog- och myrkomplex öster om sjön Långhalmen, på gränsen mellan Dalsland och Bohuslän. Det skyddade området, som ligger i Vänersborgs kommun, är cirka 30 hektar stort.

Reservatet består av sumpskog, tallskog och myrmark. Den stora, öppna och ganska ostörda mossen ger goda förutsättningar för en rad våtmarksfåglar att trivas. Exempelvis ljungpipare och grönbena.

Här blommar också stora mängder sumpnycklar, som är en smäcker orkidé, i juni och juli.

Även skogen kring mossen ingår i naturreservatet. Träden bildar en nödvändig skyddszon för mossens invånare.

Våtmarken i naturreservatet är också ett Natura 2000-område. Det betyder att naturreservatet ingår i Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden i medlemsländerna.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Trone mosse, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada levande träd och buskar, samt skada eller ta bort döda träd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2019
Areal: cirka 30 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Vänersborg

Hitta hit

Till Trone Mosses naturreservat tar du dig från Uddevalla genom att köra cirka 4 kilometer norrut på väg 172. Vid skyltar Frändefors/Lane Ryr svänger du höger (väg 694) och fortsätter 9 kilometer. Sväng vänster in på grusväg, därefter nästa höger.

Från Vänersborg svänger du av 45:an västerut mot Lane-Ryr. Fortsätt sedan på väg 2060 i cirka 8,5 kilometer, sväng därefter norrut vid skylt Stigen och fortsätt cirka 5,5 kilometer och sedan väster in på väg 694 vid skylt mot Uddevalla. Efter cirka 1 kilometer sväng vänster in på grusväg, därefter nästa höger.

Informationstavlan finns vid reservatets södra gräns, cirka 80 meter från grusvägen in i skogen.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.