Vistorp Strängesgården

Området utgörs av fuktängar och kärrpartier där det finns en lokal med Kung Karls spira som är mycket sällsynt i södra Sverige.

Området skyddas för att bevara dess säregna vegetation. Detta är en av Skaraborgs rikaste lokaler med Kung Karls spira, (Pedicularis sceptrum-carolinum) som ingår i familjen snyltrotsväxter och släktet spiror.

 

Kung Karls spira, Pedicularis sceptrum-carolinum.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Vistorp Strängesgården, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • gödsla eller bespruta området med bekämpningsmedel av olika slag
    dra fram luftledning
  • samla in växter, bryta blommor eller på annat sätt skada växtligheten. Utan hinder av föreskrifterna får sådana skötselåtgärder företas (till exempel gallring, röjning och slåtter), som är ägnade att bibehålla och främja den för området karakteristiska vegetationen.

Förbudet mot insamling av växtmaterial gäller ej för vetenskaplig forskning. Tillstånd till insamling härför kan efter ansökan lämnas av Länsstyrelsen.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1969
Areal: 1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping