Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vistorp Strängesgården

Området utgörs av fuktängar och kärrpartier där det finns en lokal med Kung Karls spira som är mycket sällsynt i södra Sverige.

Området skyddas för att bevara dess säregna vegetation. Detta är en av Skaraborgs rikaste lokaler med Kung Karls spira, (Pedicularis sceptrum-carolinum) som ingår i familjen snyltrotsväxter och släktet spiror.

 

Kung Karls spira, Pedicularis sceptrum-carolinum.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Vistorp Strängesgården, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • gödsla eller bespruta området med bekämpningsmedel av olika slag
    dra fram luftledning
  • samla in växter, bryta blommor eller på annat sätt skada växtligheten. Utan hinder av föreskrifterna får sådana skötselåtgärder företas (till exempel gallring, röjning och slåtter), som är ägnade att bibehålla och främja den för området karakteristiska vegetationen.

Förbudet mot insamling av växtmaterial gäller ej för vetenskaplig forskning. Tillstånd till insamling härför kan efter ansökan lämnas av Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1969
Areal: 1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss