Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Äramossen

Foto: Peter Wredin

Nära Västergötlands högsta punkt Galtåsen breder Äramossens myrkomplex ut sig. Ljungpiparens vemodiga vissling och orrtupparnas bubblande hörs här under våren då och då ackompanjerade av trumpetstötar från tranor. Området är en av Västergötlands finaste fågelmyrar. Mossens randskogar är också viktiga miljöer för tjäder.

Smålom. Foto: Kent-Ove Hvass

Äramossen utgör en mosaik av välvda mosseplan, kärr och fastmarksholmar. Det största öppna mosseplanet kallas Västra äramossen. Den utgörs av en koncentriskt välvd högmosse med en yta av knappt hundra hektar. I den centrala delen finns ett stort antal små myrgölar. Här häckar ibland smålom och grönbenan är en karaktärsfågel.

Tranan som helst håller till på kärrartade partier och i omgivande sumpskogar häckade med ett par i slutet på 1970-talet. Den har ökat i antal och häckar numera med flera par årligen. Vegetationen är i regel ganska artfattig, men i några rikare kärr finns orkidén mossnycklar och arter som slåtterblomma och snip.

Reservatet innehåller allt från blöta sumpskogar till välvda risdominerade högmossar. Det är speciellt lämpat för studiebesök, men också en spännande miljö för den som vill uppleva opåverkad natur på nära håll. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Äramossen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon
  • göra upp eld; förbudet avser inte användning av stormkök eller motsvarande
    Störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära boplats
  • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
  • utan tillstånd från Länsstyrelsen sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2008
Areal: 487 ha
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ulricehamn

Äramossen ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Från en Europeisk synvinkel är de opåverkade våtmarksmiljöerna på Äramossen mycket ovanliga och skyddsvärda.

Hitta hit

Reservatet ligger ca 7 km OSO Ulricehamn och nås från riksväg 40 genom att svänga söderut mot Kinnared. Reservatet kan också nås via cykelväg från tätorten.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss