Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lindberga

För 1,9 miljarder år sedan fanns här vulkaner. Du kan se spåren av dem i form av stelnad kuddlava. Foto: Anders Stagen.

Lindberga är en skogsby som ligger i ett kuperat, småskaligt jordbruksområde omgivet av barrskog. Det är en höjdrygg med tunt moräntäcke eller berg i dagen.

Här finns hällar med vulkaniska bergarter, till större delen olika utbrottsprodukter som aska och bomber i fast form. Den allra nordligaste delen av området är en bergbrant med en berggrund som består av lavaflöden som omvandlats till kuddlavor. Det vulkaniska materialet är basiskt och näringsrikt, vilket gör åkerjorden bördig.

På 1800-talet fanns här mer än dubbelt så stor areal åkermark. Närmast byarna hade man flera lövängar. Den nuvarande björkhagen var del av en sådan äng i slutet av 1800-talet.

Svinrot. Foto: Kaisa Malmqvist

Svinrot. Foto: Kaisa Malmqvist

Här syns fortfarande spår efter det gamla jordbruket i floran, bland annat kan du finna blommor som prästkrage, stor blåklocka, gökärt och svinrot.

På berghällen i nordväst växer den fina lite ovanliga ormbunken svartbräken med sina motsatta småblad och mörka mittnerv.

Lindberga Björkhage. Foto: Benny Lönn

Lindberga björkhage. Foto: Benny Lönn

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Lindberga naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld
  • plocka sten eller på annat sätt skada marken
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1989
Areal: Cirka 1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Karlsborg

Hitta hit

Lindberga ligger cirka 6,5 kilometer norr om Undenäs. Det nås från vägen mellan Undenäs och Älgarås.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss