Lindberga

För 1,9 miljarder år sedan fanns här vulkaner. Du kan se spåren av dem i form av stelnad kuddlava. Foto: Anders Stagen.

Lindberga är en skogsby som ligger i ett kuperat, småskaligt jordbruksområde omgivet av barrskog. Det är en höjdrygg med tunt moräntäcke eller berg i dagen.

Här finns hällar med vulkaniska bergarter, till större delen olika utbrottsprodukter som aska och bomber i fast form. Den allra nordligaste delen av området är en bergbrant med en berggrund som består av lavaflöden som omvandlats till kuddlavor. Det vulkaniska materialet är basiskt och näringsrikt, vilket gör åkerjorden bördig.

På 1800-talet fanns här mer än dubbelt så stor areal åkermark. Närmast byarna hade man flera lövängar. Den nuvarande björkhagen var del av en sådan äng i slutet av 1800-talet.

Svinrot. Foto: Kaisa Malmqvist

Svinrot. Foto: Kaisa Malmqvist

Här syns fortfarande spår efter det gamla jordbruket i floran, bland annat kan du finna blommor som prästkrage, stor blåklocka, gökärt och svinrot.

På berghällen i nordväst växer den fina lite ovanliga ormbunken svartbräken med sina motsatta småblad och mörka mittnerv.

Lindberga Björkhage. Foto: Benny Lönn

Lindberga björkhage. Foto: Benny Lönn

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Lindberga naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld
  • plocka sten eller på annat sätt skada marken
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1989
Areal: Cirka 1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Karlsborg

Hitta hit

Lindberga ligger cirka 6,5 kilometer norr om Undenäs. Det nås från vägen mellan Undenäs och Älgarås.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.