Stångehuvud

Foto: Donald Olsson

Stångehuvud utgör den sydligaste utlöparen av det bohuslänska granitområdet. Rundhällar med vackert slipade, "mjuka" former och tydliga isräfflor är karaktäristiska för området. Här och var randas granitklipporna av pegmatitgångar.

Flera stigpassager går genom smala klyftor och förbi grottliknande bildningar. Stångehuvud är ett livligt besökt rekreationsområde med fina möjligheter till bad och fritidsfiske utefter klippstranden i väster samt promenader på stigar som gjorts lättgångna med prydligt anordnade trappor och spänger i kuperade delar av området.

Donationsmark

Området utgör donationsmark som ägs av Kungliga Vetenskapsakademin. Donationen tillkom i en tid då stenindustrin stod på sin höjdpunkt och huvudsyftet var att undanta ett naturskönt område från stentäkt. Som kontrast till de välbevarade klipporna i söder står Galleberget, där täktverksamhet tidigare har bedrivits. Detta utgör norra delen av reservatet. Här har av kulturhistoriska skäl inga efterbehandlingsarbeten vidtagits och detta parti ligger kvar nästan exakt som det lämnades när täktverksamheten upphörde.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Stångehuvuds naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motorfordon (också moped)
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • medföra ej kopplad hund
  • göra upp eld på annat sätt än av förvaltaren anvisade platser
  • plocka eller gräva upp växter
  • göra åverkan på stenytor samt omlagra eller bortföra sten.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Fiske Fiske
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1983
Areal: cirka 48 hektar
Naturvårdsförvaltare: Lysekils kommun och Kungliga Vetenskapsakademin
Kommun: Lysekil

Hitta hit

Stångehuvuds naturreservat är beläget på yttersta spetsen av Stångenäset. Lysekils stadsbebyggelse når fram till gränsen. Från parkeringsplatser såväl i norr som söder leder vägar och stigar in i området.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.