Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Ollestad

Foto: Emma Roland

I naturreservatet Ollestad är landskapet vackert med betesmarker och många grova hagmarksekar. Området har en fin lundartad flora. I vissa delar finns naturskogsartad lövskog med al, ask och asp.

I södra delen av området finns ett gammalt domänreservat som består av en åsrygg med flera gamla vidkroniga ekar. Yngre hagmarksekar finns också vilket gör att området kommer att utvecklas fint. Grova aspar förekommer på flera ställen. Förhållandevis stora mängder död ved gör att området är viktigt för många insekter, mossor och lavar. Långflikmossa och västlig njurlav är exempel på arter i naturreservatet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ollestad men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon utanför väg
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • elda
  • utplantera växt- eller djurart.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2009
Areal: 32 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Herrljunga

Hitta hit

Ollestad ligger nära Sämsjön cirka 4 kilometer sydost om Annelund i Herrljunga kommun.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.