Björnareåsen

Foto: Kaisa Malmqvist

Annorlunda geologi ger rik flora. Björnareåsen utgörs av så kallad grönstensberggrund vilket påverkar floran i området.

Detta tillsammans med den äldre grova tallskogen, bäckravinen med fuktiga omgivningar, lövskog, branter och en stor mängd död ved har givit upphov till ett biologiskt ovanligt rikt område för dessa trakter. Mindre vanliga arter som trolldruva, liten häxört och kommunens största bestånd av blåsippa finns här.

Tallskogen på Björnareåsen är upp emot ca 150 år. Hassel förekommer överallt på åsen på grund av den speciella geologin. Skogens ålder tillsammans med alla lågor och torrakor samt frånvaron av spår av modernt skogsbruk gör att beståndet har naturskogskaraktär. Den näringsrika leran i bäckdalgången ger upphov till en frodig lundmiljö som dessutom är orörd. Här finns exempelvis bäckbräsma, vätteros och skogsbingel. Svampfloran är också rik inom området. Utefter själva bäckravinen nedanför åsen finns sumpskogsbestånd med klibbal.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Björnareåsen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • cykla och rida annat än på anlagd väg
  • tälta, eller uppställa husvagn/husbil
  • göra upp eld
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar
  • plocka eller samla in mossor, lavar och vedlevande svampar (tickor) samt växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001
Areal: ca 45 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Partille

Hitta hit

Reservatet nås via infart genom Jonsereds fabriker samt från Tultered.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats