Borgehall

Borgehall i Klyftamon är en så kallad fornborg, som har använts som ett slags försvarsverk och evakueringsplats eller gömställe under orostider och som gjordes i ordning redan under lugna förhållanden.

Nära sjön Stora Bjursjön reser sig ett bergsområde brant uppåt. Sedan gammalt leder en stig upp i en klyfta och in i fornborgen, som ligger på bergets översida. Där branterna i sig själva inte gett tillräckligt skydd har borgen försetts med vallar eller murar av skarpt och spetsigt material som du fortfarande kan se rester av. Från höjden har du bland annat utsikt mot den dal som gett Lerdala dess namn.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Borgehalls naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra fordon
 • parkera fordon annat än på anvisad parkeringsplats
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • cykla eller rida
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller jämförbar anordning
 • göra upp eld
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka växter eller växtdelar, som frö eller baljor av ärtvicker
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • tälta.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1998
Areal: cirka 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Hitta hit

Borgehall ligger nordväst om Lerdala, intill Stora Bjursjön.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.