Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Yxnås

Yxnås är ett av länets allra mest besökta naturreservat. Här möter besökaren det gamla odlingslandskapet och än idag sår man för hand och plöjer med häst i Yxnås.

Yxnås ligger i ett område som i mitten av 1800-talet var starkt präglat av torpbebyggelse. Från Kärtared ledde en lång fägata genom västra delen av inägorna norrut till gemensamma betesmarker. Fägatornas stenmurar finns här och där bevarade. Dagens åkrar ligger ungefär där torparnas åkrar låg för 100 år sedan eller mera.

På Yxnås odlar man korn och andra grödor med inslag av de åkerogräs som förr var så vanliga.

Även på markerna runt omkring finns en rik flora med blodnäva, gräset spärrlosta och trollsmultron. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Yxnås naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka eller gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt skada träd och buskar
  • framföra motordrivet fordon
  • tälta
  • göra upp eld
  • rida på slåtter- och åkermark.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1980
Areal: cirka 16 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Alingsås

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Yxnås ligger söder om E 20, mellan Alingsås och Vårgårda. Du tar av mot Horla från stora vägen. Informationstavla och parkering finns vid vägen. En mindre väg löper härifrån genom området.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss