Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Molla bokskog

Vid lövsprickningen blommar blå- och vitsippor i Molla bokskog. Vandringsleder, spänger och stigar gör reservatet populärt att besöka.

Vid Mollasjöns sydöstra strand ligger Molla bokskog . Den äldsta delen av skogen har anor från 1600-talet. Många av bokarna är mycket gamla.

Stjärtmes. Foto: Erik Landgren

Stjärtmes. Foto: Erik Landgren

Reservatet omfattar även en björkhage och lövskog . Vid en vandring i sluttningen ned mot sjön kan du om våren finna rikligt med vitsippor, blåsippor och lundstjärnblomma. På de gamla träden har noterats mindre vanliga arter som till exempel lunglav, korallblylav och mossan späd frulania. Till häckande fåglar hör arter som spillkråka, stenknäck, stjärtmes och grönsångare.

Populärt utflyktsmål

I södra delen av reservatet finns en parkeringsplats. Markerade stigar och spänger samt en rastplats finns i bokskogen. Det är ganska brant och stigarna är smala. Lederna - Hultleden och Fjällastigen - har iordningställts av Molla byalag. En enklare körväg leder genom skogen fram till ödegården Holmen strax väster om reservatet.

Skyddet av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Molla bokskog men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • göra upp eld
 • plocka eller gräva upp växter
 • samla in växter eller djur
 • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle
 • medföra okopplad hund
 • rida
 • cykla
 • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll
 • tälta

Det är tillåtet att plocka matsvamp och bär för husbehov.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2001
Areal: Cirka 30 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Herrljunga

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Molla bokskog, eller Hult bokskog, ligger vid Hult, vid Mollasjön, mellan Fristad och Herrljunga, i allra sydligaste delen av Herrljunga kommun, öster om vägen Annelund-Borgstena.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss