Ranahult

Landets första kommunala naturreservat, Ranahult, är ett kulturlandskap med rötter i 1500-talet. Det ligger i den gamla allmänningsskogen öster om Fåglavik. Ranahult har tätt liggande odlingsrösen och rester av fägator, stenmurar och jordkällare.

I den välhävdade slåtterängen med hamlade lindar växer bland annat ormrot, slåttergubbe och svinrot. Fågellivet är rikt med svarthätta, stenknäck och hackspettar. I skogen dominerar ädla lövträd som ek, lind, alm och ask.

Ett flertal stigar går genom området. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ranahults naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • elda på annat än av naturvårdsförvaltaren iordningställda eldstäder,
  framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg,
 • tälta,
 • medföra ej kopplad hund
 • anbringa tavla, plakat, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • fälla eller på annat sätt skada stående döda träd
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar
 • samla in insekter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1988
Areal: cirka 21 hektar
Naturvårdsförvaltare: Vara kommun
Kommun: Vara

Ranahult är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Ranahults naturreservat är skyltat från vägen Larv-Fåglavik.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss