Gåsöskärgården

Foto: Hans Alexandersson

Gåsöskärgården ligger i Gullmarns mynningsområde söder om Lysekil.

Gåsöskärgården utgör sydgränsen för bohusgraniten och består dels av de större öarna Gåsö och Storö, dels av en svärm småöar och skär runt omkring. Huvudöarna är skilda från varandra genom ett smalt sund. Större delen av öarna upptas av hällmarker, men särskilt på Gåsö finns stora ängsmarker. Förr var jordbruket på ön ett viktigt komplement till den kustsjöfart som tidigare utgjorde huvudnäringen för befolkningen.

Strandkvanne. Foto: Hans Alexandersson

Strandkvanne. Foto: Hans Alexandersson

Strandängarna vid sundet och torrängarna samt buskvegetationen på Gåsö är botaniskt rika. Skären väster om Storö är yngelplats för knubbsäl och är sälskyddsområde. Västsidan av denna ö erbjuder goda fiskemöjligheter. Från Gåsö huvud och Tjällsö huvud har man en fin utblick över ytterskärgården.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gåsöskärgårdens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att medföra okopplad hund under tiden 1 april till 15 juni.

Serviceinformation

  • Fiske Fiske
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1987
Areal: ca 201 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lysekil

Hitta hit

Öarna nås lättast med egen båt från Grundsund. Hamnen vid Gåsö samhälle är en bra tilläggsplats.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats