Blötebågen

Bohuslind. Foto: Anita Tullrot

Norra Öddö är den nordligaste av de större öarna i Tjärnö-arkipelagen. Här växer bohuslinden, som är en av de mest sällsynta trädarterna i vårt land. Den förekommer vild endast på tre lokaler, samtliga i Bohuslän och två av dem på Norra Öddö.

Förekomsterna i Sverige betraktas av de flesta forskare som relikter från en större utbredning under en period efter istiden, då klimatet var betydligt varmare. På de två lokalerna vid Blötebågen respektive Tofterna i vindskyddade lägen och på kalkhaltigt underlag har en god föryngring skett från två äldre, sedan tidigare fridlysta bohuslindar.

Bestånden är skyddade som naturreservat respektive naturminne. Vid Blötebågen finns inom reservatet också en geologiskt intressant skaljordsavlagring med en informativ skärning som visar lagerföljden. Ett besök vid den grunda och smala Stigkilen kan rekommenderas. Flera fina badvikar finns längs västsidan respektive nordsidan av ön.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Blötebågen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld
  • tälta eller uppsätta husvagn.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Fakta

Bildat: 1976
Areal: cirka 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Strömstad

Hitta hit

Till ön kan man komma dels med Kostertrafiken från Strömstad, dels på stigar från Södra Öddö som har broförbindelse med fastlandet. Ett stort antal lättgångna stigar leder vidare till olika delar av ön.

Länk till karta med vägbeskriven Länk till annan webbplats.