Malevattnet

Foto: Malin Andersson

Malevattnet ligger i ett platå- och sprickdalslandskap. Naturreservatet är uppdelat i fyra delområden med gammal barrskog, främst hällmarkstallskog, och en del surdråg. Närheten till naturreservatet Kynnefjäll gör att Malevattnet ingår i ett stort område av vildmarkskaraktär.

Malevattnet är förhållandevis lite påverkat av skogsbruk under senare tid. Enligt skötselplanen kommer skogen att lämnas för fri utveckling till den skogstyp som kallas ”västlig taiga”. Med tiden kommer trädens ålder och mängden död ved att öka. Det kommer att gynna naturvårdsintressanta arter som grov fjädermossa, norrlandslav och korallblylav. Området har ett stort värde för tjädern.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Malevattnet men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • utplantera växt- eller djurart
  • cykla.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2009
Areal: 149 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal, Tanum

Hitta hit

Malevattnet består av fyra delområden och ligger i Munkedals och Tanums kommuner.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.