Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Malevattnet

Foto: Malin Andersson

Malevattnet ligger i ett platå- och sprickdalslandskap. Naturreservatet är uppdelat i fyra delområden med gammal barrskog, främst hällmarkstallskog, och en del surdråg. Närheten till naturreservatet Kynnefjäll gör att Malevattnet ingår i ett stort område av vildmarkskaraktär.

Malevattnet är förhållandevis lite påverkat av skogsbruk under senare tid. Enligt skötselplanen kommer skogen att lämnas för fri utveckling till den skogstyp som kallas ”västlig taiga”. Med tiden kommer trädens ålder och mängden död ved att öka. Det kommer att gynna naturvårdsintressanta arter som grov fjädermossa, norrlandslav och korallblylav. Området har ett stort värde för tjädern.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Malevattnet men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • utplantera växt- eller djurart
  • cykla.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2009
Areal: 149 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal, Tanum

Hitta hit

Malevattnet består av fyra delområden och ligger i Munkedals och Tanums kommuner.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss