Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Herrestadsfjället II

Åleslån Foto: Karl Edlund

Herrestadsfjället II utgör tillsammans med det gamla naturreservatet Herrestadsfjället ett stort frilufts- och vildmarksområde nära Uddevalla tätort.

Den mosaikartade terrängen innebär många typer av miljöer och därmed förutsättningar för ett varierat växt- och djurliv. Området utnyttjas flitigt för friluftsliv året runt. Bohusleden går genom området liksom ett antal mindre stigar och leder. Vid gården Åleslån har Friluftsfrämjandet en naturskola som ofta utnyttjas av skolorna i Uddevalla.

Herrestadsfjället II Foto: Karl Edlund

Åleslån Foto: Karl Edlund

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld annat än på anvisade platser
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  • färdas med båt, kanot eller motsvarande i andra än av förvaltaren anvisade sjöar
  • ställa upp husvagn/husbil annat än på förvaltaren anvisad plats och under högst ett (1) dygn
  • medföra okopplad hund
  • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2009
Areal: cirka 325 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun
Kommun: Uddevalla

Hitta hit

Från Uddevalla tas enklast vägen norrut förbi sjukhuset och Dalaberg och vidare 4 km förbi avtagsvägen mot Fridhems idrottsanläggning. Sväng vänster in på mindre grusväg vid skylt mot Hällerstugan. Efter ca 2 km slutar vägen vid parkeringsplats och skylt om reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.