Risbohult

Naturreservatet Risbohult omfattar ett område med större och sammanhängande sumpskogspartier mellan Risbohult-Skogstorp och länsväg 757 samt längs med Mölndalsån. På sina håll har miljöer med rikkärrskaraktär utvecklats.

I naturreservatet finns flera växt- och djurarter som under de senaste årtiondena har minskat i förekomst och som idag bedöms som hotade, sällsynta eller hänsynskrävande, till exempel skuggmossa, dunmossa och hållav. I Mölndalsån finns bland annat flodpärlmussla, öring, elritsa samt övervintrande strömstare och häckande forsärla.

Åsträckan utmed Mölndalsån har nyttjats för kraftutvinning i samband med såg- och kvarnverksamhet. En kvarnruin samt rester efter fördämningar finns ännu.

Från gården Risbohult löper längs kanten av naturreservatet en stenmur som eventuellt utgör del av en gammal fägata.

Vid parkeringsfickan utmed väg 554 står en minnessten som restes i samband med ombyggnad av vägen på 1920- och 30-talen. 

Föreskrifter

Du är välkommen till naturreservatet Risbohult, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra fordon utanför allmänna och enskilda vägar upplåtna för allmän trafik
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • elda
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
  • bryta kvistar, skära i barken eller på annat sätt skada levande träd och buskar
  • plocka eller samla in växter och växtdelar. Förbudet avser även svampar på träd samt lavar och mossor. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp för husbehov.
  • samla in insekter med ljusfälla eller andra typer av fällor
  • ta med okopplad hund
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2002
Areal: Cirka 70 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Härryda

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Risbohult ligger söder om vägen från riksväg 40 mot Hindås.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.