Gåsöskärgården

Gåsöskärgården ligger i Gullmarns mynningsområde söder om Lysekil.

Avskiljt från Skaftölandet av Gåsörännan ligger härliga Gåsöskärgården. Rännan är också gräns mellan bohusgraniten och den västsvenska gnejsen. Mitt i svärmen av småöar och skär ligger de större öarna Gåsö och Storö. Öarna är skilda från varandra genom ett smalt sund.

På öarna ligger flera tomtningar, det vill säga lämningar efter gamla stenbyggnader i form av vall eller mur. Murarna fungerade som skydd vid jakt och fiske, och kompletterades ibland med ett provisoriskt tak av åror och segel.

Växter i vått och torrt

Större delen av öarna är hällmark med fläckar av gräs och ljung, men det finns också stora ängsmarker, i synnerhet på Gåsö. I skrevor mellan hällarna kryper buskar och snår och letar lä från vinden. I snåren trasslar kaprifol kring rosor och björnbär, och på klipphedarna strålar gul fetnopp ikapp med solen bredvid strandrödtoppa och styvmorsviol. Närmast stranden går en bård av kustarun och rödmire. Det finns flera rikkärr på öarna med arter som ängsstarr, tätört och dvärglummer.

Runt om Gåsö testar man att ­plantera ålgräs på havsbottnarna i hopp om att skapa nya gräsängar. Ålgräs­ängarna har en väldigt viktig funktion som barnkammare för många fiskar och kräftdjur. Stora mängder ålgräs har försvunnit, bland annat på grund av övergödning.

En av kustens gamla badorter

Som på flera andra öar var jordbruket på Gåsö ett viktigt komplement till fisket och sjöfarten. Man odlade korn, havre och potatis. Kor och får betade strandängarna. Efter en av sillperioderna blev Gåsö ett riktigt skepparsamhälle. Under 1800-talet ­hade många segelfartyg Gåsö som hemmahamn, men storskeppartiden tog slut i och med ångbåtarnas intåg. Gåsöborna växlade om till badgästverksamhet och både pensionat, hotell och ett societetshus med badhus öppnade i början av 1900-talet. De gamla ­husen står kvar som minnen från fornstora dagar.

Fakta om ålgräs

Ålgräs är ett sjögräs som kan bilda ängar under ytan. Ålgräsängarna myllrar av liv och är viktiga för den biologiska mångfalden. De är bland annat skafferi och barnkammare åt många fiskar och kräftdjur. De bidrar också till att minska övergödningen och minska växthuseffekten genom att ta upp och lagra näringsämnen och koldioxid. Ålgräsängarna hör till de mest mångsidiga och produktiva ekosystemen som finns men är tyvärr hotade, bland annat på grund av övergödning, över­fiske och exploatering av grunda havsbottnar.

Bra att veta

  • På Gåsö finns en sommar­­öppen kiosk.
  • Skären väster om Storö är sälskyddsområde.
  • Från Gåsö hamn går markerade stigar ut till olika delar av öarna.
  • På Gåsö och Storö går det ­betande kor på strandängarna. De hjälper till att hålla landskapet öppet.
  • Stränderna är lätta att lägga till vid för båtburna besökare tack vare god tillgång på naturhamnar. Det gäller framför allt vid Gåsö sund vid mynningarna av Vrakevik och Buvik samt runt Tjällsö holme.
Strandkvanne. Foto: Hans Alexandersson

Strandkvanne. Foto: Hans Alexandersson

Strandängarna vid sundet och torrängarna samt buskvegetationen på Gåsö är botaniskt rika. Skären väster om Storö är yngelplats för knubbsäl och är sälskyddsområde. Västsidan av denna ö erbjuder goda fiskemöjligheter. Från Gåsö huvud och Tjällsö huvud har man en fin utblick över ytterskärgården.

Foto: Hans Alexandersson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gåsöskärgårdens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att medföra okopplad hund under tiden 1 april till 15 juni.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1987
Areal: cirka 201 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lysekil

Hitta hit

Du når öarna lättast med egen båt från Grundsund. Hamnen vid Gåsö samhälle är en bra tilläggsplats. På sommaren går det båtar hit från Grundsund och Lysekil.

Länk till karta (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss