Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ytter-Gravaberget

Gravaberget och Ytter-Gravaberget är två berg vars branta stup syns på långt håll från Öreälvens dalgång. På andra sidan är de betydligt flackare och det går lätt att följa vandringslederna upp till de båda bergens toppar.

Från bergen har du en magnifik utsikt över bygden. På Gravabergets topp finns ett vindskydd där du kan göra upp eld. Ett annat trevligt rastställe är vindskyddet vid Stor-Gravatjärnen.

Naturreservatet och vandringsleden i Naturkartan Länk till annan webbplats.

Reservatet ligger i Öreälvens dalgång och utgörs av två berg med flacka sluttningar och skarpa branter. Söder om bergen ligger Sundmyran som omgärdar en mindre tjärn och i sydväst gränsar reservatet mot sjön Stor-Gravatjärnen.

Röd trästuga i skog.

Toppstugan.

En gammal skog

I bergens otillgängliga branter har det varit omöjligt att bedriva skogsbruk, och träden har blivit mycket gamla. Även de döda träden finns kvar, stående eller liggande på marken. I resten av reservatet har avverkningar förekommit, men det var så länge sedan att träden överallt börjar bli gamla.

Tall på höjderna och gran i sluttningarna

På höjderna är tall det vanligaste trädslaget. Många av de äldre träden har brandskador i stammens nedre del, och här och var står mäktiga brandstubbar. Skogen har brunnit regelbundet, men eftersom tallar är väl anpassade till brand kan de ofta överleva även om de får en skada.

Längre ner i sluttningarna är marken fuktigare, brandspåren färre och granarna fler. I de fuktigaste delarna hänger långa lavar över trädens grenar. På marken växer en liten svårupptäckt orkidé, spindelblomster. I likhet med andra orkidéer är den fridlyst.

Ovanliga arter

Bland de fågelarter som förekommer i reservatet kan nämnas tretåig hackspett, sparvuggla och lavskrika. På liggande döda granar växer ovanliga svampar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ytter-Gravaberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon. Snöskoter får dock användas på markerad skoterled om marken är snötäckt och väl tjälad.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, inklusive stående eller liggande döda träd.
 • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
 • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat, undantag medges för jakt som får bedrivas i reservatet.
 • Sätta upp affisch, skylt, inskrift eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 155 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger omkring 10 kilometer nordväst om Bjurholm.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss