Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nördestmyran

Guckusko, tvåblad, brudsporre, ängsnycklar och sumpnycklar. Det är namnen på några av de kalkkrävande orkidéer som har fått en fristad i naturreservatet Nördestmyran nordost om Boliden.

Risklädda strängar med små martallar som krampaktigt håller sig fast. Blöta kärrpartier klädda med starr. Så är vi vana att se våra norrländska myrar. Men Nördestmyran är något så ovanligt som ett rikkärr.

Under sommaren lyser myrarna av de olika blommorna som växer här. Kalk i berggrunden gör att många av de vanliga risväxterna och arter som till exempel hjortron inte trivs här. Det gör att det finns mer ljus åt andra mindre växter. Orkidéerna frodas i sådana här öppna och ljusa marker. I området finns inte mindre än 8 olika orkidéarter. Med guckusko och sumpnycklar som de största och mest spektakulära. I kärren trivs också ovanliga mossor som späd skorpionmossa och korvskorpionmossa.

Närbild på brun/orange mossa.

Skorpionmossa.

Gökorkidén guckusko

Närbild på gul och röd blomma.

Guckusko.

Guckuskon sprider en angenäm doft. Men den bara luras, för blomman saknar nektar. Insekterna lockas in i dess skoformade blomma. De kommer ner, men inte upp. Enda vägen ut är genom ett trångt hål som blomman har baktill. I hålet sitter pollen som insekten tar med sig när den flyger vidare till nästa guckusko. För det här får insekten inget betalt eftersom guckuskon saknar nektar. Därför kallas den även för gökorkidén.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Nördestmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för att framföra snöskoter vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 36 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Vid korsningen mot Boliden längs väg 370, ta av mot Strömfors. Kör västerut från Strömfors till Bastuträsk. Här börjar en skogsväg mot gårdarna i Brännet. Kör genom Sandberg och följ vägen ytterligare en dryg kilometer. Ta därefter höger och följ vägen 1 kilometer. Härifrån är det 200 meter in till området.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss