Tuskulum

De trolska granskogarna i Tuskulum ligger långt från Rom, men är likväl ett ”fridfullt ställe att dra sig tillbaka på”, precis som namnet betyder.

I Tuskulums skogar finns många av de strukturer och miljöer som är så viktiga för våra hotade naturskogsarter. Här finns granar av olika åldrar och storlekar och på marken ligger död ved i olika nedbrytningsstadier. Spritt bland granarna växer höga aspar och gamla knotiga sälgar täckta med den gröna lunglaven. Några bäckar porlar sakta från sina källor högst upp i sluttningen och marken är täckt av blåbärsris, bräken och lummer.

Den lilla knäroten

Under sensommaren vissa år blommar en orkidé, den lilla vita knäroten, i stora mattor över hela området. Håll ögonen öppna så att du inte missar den!

Grön växt.

Överblommad Knärot.

Fåglar i reservatet

Den som stannar och lyssnar kan få höra drillandet från tofsmesen, en av våra riktiga naturskogsfåglar. Ibland kommer också den nyfikna lavskrikan på besök. Det bästa av allt är att Tuskulum ligger på cykelavstånd från Vindeln.

Namnets ursprung

Tusculum var namnet på en stad i det gamla Rom där förnäma romare hade lantställen. Det är ursprunget till ordet tuskulum/tusculum som betyder fridfullt lantställe, ställe att dra sig tillbaka på.

Vindelns förste folkskollärare Olof Löfgren anlade ett nybygge på Mullkälen på 1860-talet som han kallade för Tuskulum. Han tvingades dock lämna sitt nybygge efter bara några år. Men skogen finns kvar och hit kan man komma än idag för en stunds frid och återhämtning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tuskulum. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg eller mark, eller att omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.
  • Skada eller störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller göra annan åverkan på växtligheten.
  • Utan länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar med undantag för bär- och matsvampplockning samt blomplockning för eget behov.
  • Utan länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2015, 2022

Storlek: 66,8 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger knappt tre kilometer öster om Vindeln på berget Mullkälens sydsluttning, strax väster om gården Tuskulum.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss