Tuskulum

De trolska granskogarna i Tuskulum ligger långt från Rom, men är likväl ett ”fridfullt ställe att dra sig tillbaka på”, precis som namnet betyder.

Under sensommaren vissa år blommar en orkidé, den lilla vita knäroten, i stora mattor över hela området. Håll ögonen öppna så att du inte missar den!

I Tuskulums skogar finns många av de strukturer och miljöer som är så viktiga för våra hotade naturskogsarter. Här finns granar av olika åldrar och storlekar och på marken ligger död ved i olika nedbrytningsstadier. Spritt bland granarna växer höga aspar och gamla knotiga sälgar täckta med den gröna lunglaven. Några bäckar porlar sakta från sina källor högst upp i sluttningen och marken är täckt av blåbärsris, bräken och lummer.

Den som stannar och lyssnar kan få höra drillandet från tofsmesen, en av våra riktiga naturskogsfåglar. Ibland kommer också den nyfikna lavskrikan på besök. Det bästa av allt är att Tuskulum ligger på cykelavstånd från Vindeln.

Överblommad Knärot.

Namnets ursprung

Tuskulum är faktiskt namnet på en stad i det gamla Rom där förnäma romare hade lantställen och kunde dra sig undan från omvärlden. När Vindelns förste folkskollärare, Olof Löfgren, på 1860-talet anlade ett nybygge på Mullkälen kallade han det för Tuskulum. Tyvärr tvingades han lämna sitt nybygge efter bara några år. Men skogen finns kvar, och hit kan dagens stressade människor komma för att dra sig tillbaka från omvärlden en stund.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tuskulum. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, Undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg och mark, samt att omlagra eller bortföra sten, grus, sant, torv och jord.
  • Skada eller störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meer från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt göra annan åverkan på växtligheten.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2015
Storlek: 66,8 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten