Plötslig ishalka i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ormsjökullen

Reservatet utgörs av de högsta delarna av Ormsjökullen och Snödberget med sluttningar främst åt sydväst och sydöst.

En liten bäck rinner mellan bergen, genom ett ravinområde och den sluttande skogen mot söder. Kring de brantaste delarna av syd- och sydvästbranterna är skogen till största delen talldominerad med nästan full skiktning med inslag av gran, björk, asp och lite sälg. Här finns gott om tallar runt 300 år.

Tät tallskog.

I naturreservatet finns till största del tallar.

Torrakor i området

Mellan bergen och sluttningen mot söder ligger en bred och djup ravin med en liten bäck. Här är skogen delvis röjd men innehåller rikligt med främst självgallrade, klenare, granlågor. Torrakor uppträder ganska tydligt i området medan tillgången av lågor av tall, gran, björk och asp generellt är mer sparsam, även om den lokalt kan vara mer frekvent.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ormsjökullen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar och snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 148 hektar

Kommun: Åsele

Skyddform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 30 kilometer ostnordost om Åsele, 380-550 meter över havet.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss