Kallkällmyran

Guckusko, tvåblad, brudsporre, ängsnycklar och sumpnycklar. Det är namnen på några av de kalkkrävande orkidéer som har fått en fristad i Kallkällmyrans naturreservat.

Risklädda strängar med små martallar som krampaktigt håller sig fast. Blöta kärrpartier klädda med starr. Så är vi vana att se våra norrländska myrar. Kallkällmyran är något så ovanligt som ett rikkärr. Kalk i berggrunden gör att många av de vanliga risväxterna och arter som tex hjortron inte trivs här. Det gör markerna öppnare och ljusare och att mindre växter trivs här. Orkidéerna är ett exempel på växter som frodas. Några att nämna är ängsnycklar, grönkulla och den stora tvåblad. Lillmorenmyren är områdets rikaste plats. Runt kallkällan i myren trivs den ovanliga mossan korvskorpionmossa.

Gransumpskog

Gransumpskogen breder ut sig i väst och sydväst. Här är marken fuktig. Här trivs höga växter såsom den spektakulära guckuskon och i skogens djup gömmer sig den lilla mossviolen.

Mossviol.

I de torrare kantpartierna växer den giftiga tibasten och den vanlijdoftande fjällskäran som egentligen är vanligare i fjällområdena.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kallkällmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för att framföra snöskoter vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2014
Storlek: 88 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat