Gråtanberget

Reservatet består av två åtskilda delområden, Gråtanberget och Gråtansjö. Båda ligger inom gränsen för fjällnära skog och odlingsgränsen går i mellan dem.

En stor del av båda områdena har karaktären av brandrefugial granurskog.

Västra delen

Det västra området, Gråtanberget, består egentligen av två berg, Storberget (782 meter över havet) och Hidberget (737 meter över havet). På dessa berg växer björkskog med inslag av enstaka grankloner. I sänkan mellan bergen finns en högvuxen urskogsartad granskog.

Östra delen

Det östra området, Gråtansjö, utgörs av en mosaik av moränhöjder med mellanliggande kärr, mossar och tjärnar. Moränhöjderna har bränts på flera ställen. I sydöst ligger Gråtansjön. Granbäcken rinner genom delområdet och i den finns en gammal flottningsdamm. Mellan delområdena ligger bosättningen Granbäcken.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gråtanberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och okullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 2004
Storlek: 2 291,6 hektar
Kommun: Vilhelmina
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000