Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nedre Sävarån

Välkommen ut i en västerbottnisk naturpärla! Nedre Sävarån är med sin ostörda natur ett av Norrlandskustens mest skyddsvärda områden.

Den oreglerade Sävarån och landskapets mosaik av lövskogar, våtmarker, barrskogar och havsfjärdar bildar ett fantastiskt naturlandskap vid Nedre Sävarån.

Kanske plaskar det till i vattnet framför kanoten. Det kan vara en bäver, för här är spår av bäver vanligt. Vackra blåglänsande jungfrusländor flyger fladdrande vid strändernas vegetation och tranors trumpetande hörs över de vida våtmarkerna. Reservatet upplevs bäst från vattnet och bästa tiden är sent på våren och under sommaren.

Fronten av en kanot på vattnet.

Paddla på Sävarån

En paddeltur från E4-bron vid Sävar samhälle ner till Skeppsviks herrgård är en fin dagsutflykt. Paddlingen längs den lummiga ån är lätt och passar även barnfamiljer. Den sista forsen innan havet ger lite sug i magen och extra fart ut mot Skeppsvik.

Det finns företag som hyr ut kanoter.

Sagolik landskapsmosaik

Den oreglerade Sävarån flyter genom landskapet. Åns varierande vatten och årliga översvämningar präglar områdets utseende och dynamik. Vid utloppet i havet möter ån den flikiga kusten med grunda vassklädda vikar. Landskapet består av en mosaik av öppna vidsträckta våtmarker, sumpskogar, lövskog och skogsklädda holmar och åsryggar. Naturens variation skapar många olika livsmiljöer för växter och djur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Nedre Sävarån. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, inräknat döda, stående och liggande träd.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter samt att i övrigt störa häckande och rastande fåglar.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark och på is.
  • Ankra upp båtar, flottar med flera vattenfarkoster längre än ett dygn, undantag medges för privata båtplatser på och invid tomtmark.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förServering Servering

Fakta

Bildat: 2014, 2022

Storlek: 815 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger söder om Sävar. Bäst nås reservatet norrifrån genom att paddla från E4-bron i Sävar.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss