Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vågträsk

Vågträsk är ett litet talldominerat reservat som är beläget på en skarp och luckig tallhed.

Skogen i reservatet bär spår efter åtminstone tre skogsbränder, den senare daterad till 1800-talets senare hälft. Trots spår av dimensionsavverkningar, stämpelbläckor och barktäkter är området intressant med flera generationer tall.

Trädstam med spår efter brand.

Många av träden i reservatet präglas med spår efter bränder.

Skogen är på väg att få urskogsprägel

Under 2006 har länsstyrelsen huggit ned uppväxande gran i reservatet. Syftet är att efterlikna effekterna av skogsbrand och bevara de strukturer som normalt finns i en brunnen äldre tallskog. Skogen är på väg att få viss urskogsprägel och ska därför liksom hittills utvecklas fritt. Vågträsk ligger mycket lättillgängligt då det går en bilväg genom reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vågträsk. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997, 2001

Storlek: 12 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 18 kilometer öst om Adak, nära Skellefteälv.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss