Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stortjärnberget

Sluttande barrskog och stora stenar täckta av mossa.

Flera historiska bränder har präglat tallskogen på Stortjärnberget.

Brandljud

De äldsta tallarna i sluttningen har flera så kallade brandljud, stamskador som orsakats av värmen från elden. När en skada uppstår i barken försvarar sig tallarna mot insektsangrepp genom att utsöndra kåda. Den kådinpregnerade veden står sig länge mot tidens tand och brandskadade tallar kan därför bli mycket gamla.

Ett annat tecken på att skogen har brunnit är inslaget av lövträd som sälg och asp. Dessa arter är bra på att etablera sig i den öppna miljön som uppstår efter en brand, men har svårt att sprida sig i sluten skog.

Brandskadad trädstam.

Brandljud i tall.

Gransumpskog och gammelgransskål

Närmast myren växer riktigt gammal gransumpskog. På de äldsta granarnas skrovliga bark kan den som letar noga hitta en pytteliten svamp som kallas gammelgransskål. Den är bara någon millimeter stor och ser ut som en kaffeböna. Om du hittar en gran med gammelgransskål på kan du vara säker på att den är flera hundra år gammal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stortjärnbergets naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 13 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Det går bra att ta sig till reservatet med bil eftersom området ligger nära en skogsbilväg. Sväng av E12:an i Norrfors mot Kussjö. Ta höger i Marieberg och höger igen mot Kulfors. Efter ca 1 km ligger reservatet på öster sida om vägen.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss