Stortjärnberget

Flera historiska bränder har präglat tallskogen på Stortjärnberget.

Brandljud i tall.

De äldsta tallarna i sluttningen har flera så kallade brandljud, stamskador som orsakats av värmen från elden. När en skada uppstår i barken försvarar sig tallarna mot insektsangrepp genom att utsöndra kåda. Den kådinpregnerade veden står sig länge mot tidens tand och brandskadade tallar kan därför bli mycket gamla.

Ett annat tecken på att skogen har brunnit är inslaget av lövträd som sälg och asp. Dessa arter är bra på att etablera sig i den öppna miljön som uppstår efter en brand, men har svårt att sprida sig i sluten skog.

Närmast myren växer riktigt gammal gransumpskog. På de äldsta granarnas skrovliga bark kan den som letar noga hitta en pytteliten svamp som kallas gammelgransskål. Den är bara någon millimeter stor och ser ut som en kaffeböna. Om du hittar en gran med gammelgransskål på kan du vara säker på att den är flera hundra år gammal.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stortjärnbergets naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 13 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat