Brånamyran

Området består av en brant västsluttning ner mot en myr. Skogen bär spår av återkommande bränder. För ca 150 år sedan brann det senast.

Här växer både barrträd och lövträd. Skogsbränder gör att skogarna blir blandade. Det finns många vindfällda träd och det är gott om döda liggande träd. Den ovanliga mossan, platt spretmossa, växer vid Brånamyran.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Brånamyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar. Med untantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997
Storlek: 39,4 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten