Sjöliden

Sjöliden är ett gammelskogsområde som ligger just utanför byn Gäddträsk i Lycksele kommun.

Skogen här är gammal och i stort sett orörd de senaste 50 åren. Granar äldre än 150 år är vanliga. Här finns mycket döda träd, både stående och liggande, något som är en förutsättning för många hotade arter. Den tretåiga hackspetten trivs i den här skogen och har ringbarkat många av skogens granar. Besökare kan parkera vid badplatsen nere vid sjön. Man kan gå stiglöst i skogen direkt på andra sidan vägen, eller följa en stig som börjar vid en åker i byns utkant.

Kötticka.

Föreskrifter

Välkommen att besöka naturreservatet Sjöliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 106 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat