Sjöliden

Döda och liggande träd i gammal barrskog.

Sjöliden är ett gammelskogsområde som ligger just utanför byn Gäddträsk i Lycksele kommun.

Skogen här är gammal och i stort sett orörd de senaste 50 åren. Granar äldre än 150 år är vanliga. Här finns mycket döda träd, både stående och liggande, något som är en förutsättning för många hotade arter. Den tretåiga hackspetten trivs i den här skogen och har ringbarkat många av skogens granar. Besökare kan parkera vid badplatsen nere vid sjön. Man kan gå stiglöst i skogen direkt på andra sidan vägen, eller följa en stig som börjar vid en åker i byns utkant.

Närbild på en sorts rödbrun svamp som växer på trädstam.

Kötticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka naturreservatet Sjöliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 106 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Från Lycksele följer man vägen söderut mot Hedlunda, Gäddträsk och Örträsk. Efter ca 20 km, i utkanten av byn Gäddträsk, finns en badplats och en parkering. Från Örträsk åker man norrut mot Lycksele. Kommer man från Umeå eller Vindeln kan man åka över bron vid Granö, och följa skogsbilvägarna via Byssträsk. Denna väg kan vara oplogad på vintern, och möjligen stängd under tjällossningen på våren.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss