Oxfjället

Oxfjället är ett mindre lågfjällsområde med branta sluttningar. Toppen är en platå.

I sänkorna finns ett flertal småsjöar och mindre myrar. Högst upp på topparna finns små kala fjällhedar. Oxfjället domineras av urskogsartade granskogar med visst inslag av björk. I områdets utkanter finns grovvuxen tall inblandad i granskogen. Reservatet omfattar Oxfjällets platå och massivets yttre östra sluttningar.

På Oxfjällets topp får du fin utsikt över landskapet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Oxfjället. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra,
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd,
  stubbar eller buskar, såväl stående som liggande,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid, på snötäckt väl tjälad mark eller is,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar
  anordning, annat än tillfälligt, ovan angivna anordningar skall avlägsnas omedelbart efter nyttjande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1988, 1995, 2018
Storlek: 3 021 hektar
Kommun: Dorotea
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000