Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Oxfjället

Oxfjället är ett mindre lågfjällsområde med branta sluttningar. Toppen är en platå.

I sänkorna finns ett flertal småsjöar och mindre myrar. Högst upp på topparna finns små kala fjällhedar. Oxfjället domineras av urskogsartade granskogar med visst inslag av björk. I områdets utkanter finns grovvuxen tall inblandad i granskogen. Reservatet omfattar Oxfjällets platå och massivets yttre östra sluttningar.

Vy över skog, berg och vatten.

Utsikt från Oxfjällets topp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Oxfjället. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande. Med undantag för att ta torra, döda kvistar för att använda till lägereld. Undantaget gäller inte torrakor, lågor och tjärstubbar.
  • Insamla eller gräva upp växter, inklusive mossor och lavar, samt svampar. Undantag gäller för att plocka bär, matsvamp och icke fridlysta blommor.
  • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt, ovan angivna anordningar skall avlägsnas omedelbart efter nyttjande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1988, 1995, 2018, 2022

Storlek: 3021 hektar

Kommun: Dorotea

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 7 kilometer sydväst om Risbäck.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss