Oxfjället

Oxfjället är ett mindre lågfjällsområde med branta sluttningar. Toppen är en platå.

I sänkorna finns ett flertal småsjöar och mindre myrar. Högst upp på topparna finns små kala fjällhedar. Oxfjället domineras av urskogsartade granskogar med visst inslag av björk. I områdets utkanter finns grovvuxen tall inblandad i granskogen. Reservatet omfattar Oxfjällets platå och massivets yttre östra sluttningar.

Utsikt från Oxfjällets topp.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Oxfjället. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra,
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd,
  stubbar eller buskar, såväl stående som liggande,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid, på snötäckt väl tjälad mark eller is,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar
  anordning, annat än tillfälligt, ovan angivna anordningar skall avlägsnas omedelbart efter nyttjande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1988, 1995, 2018
Storlek: 3 021 hektar
Kommun: Dorotea
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000