Dainan

Dainanäs är statligt byggnadsminne och ligger i en vacker kulturmiljö. En av stugorna står öppen för övernattning.

Dainans naturreservat är ett stort område som består av gamla grannaturskogar, barrskogar som påverkats av brand och en mosaik av skogs- och myrlandskap.

Bitvis är skogen urskogsartad vilket betyder att det saknas spår av mänsklig påverkan. Här finns gott om gamla granar och tallar, döda träd och många sällsynta arter.

Byggnadsminnet Dainanäs

Dainans främsta besöksmål är byggnadsminnet Dainanäs. De knuttimrade stugorna med kringbyggnader ligger mycket vackert omgivna av gamla slåtterängar i väglöst land. Byggnaderna, alla med höga kulturhistoriska värden, och markområdet kring Dainanäs är en så kallad fjällägenhet.

Vandringsled

Vid Dainabäcken finns en parkeringsplats och här startar den 6 kilometer långa vandringsleden som tar dig till Dainanäs. Leden är kuperad och delvis ganska krävande.

En del av leden har direktkontakt med sjön Stor-Dainan och en sträcka går på en smal rygg mellan sjöarna. Här kan du passa på att ta en fikarast, njuta av landskapet och spana efter häckande sjöfåglar.

Närmare byggnadsminnet Dainanäs kan du hitta spår av hur marken och skogen användes när Dainanäs var bebott.

Vandringsleden i Naturkartan Länk till annan webbplats.

Rast- och övernattningsstugor

I samband med att området blev naturreservat öppnade Länsstyrelsen Dainanässtugan och Lakansjökojan för besökare.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Dainan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra,
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med
  undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller
  på is,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar
  anordning.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 2 291 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat