Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dainan

En större och två mindre timmerstugor på en äng vid skogen.

Dainanäs är statligt byggnadsminne och ligger i en vacker kulturmiljö. En av stugorna står öppen för övernattning.

Dainans naturreservat är ett stort område som består av gamla grannaturskogar, barrskogar som påverkats av brand och en mosaik av skogs- och myrlandskap.

Bitvis är skogen urskogsartad vilket betyder att det saknas spår av mänsklig påverkan. Här finns gott om gamla granar och tallar, döda träd och många sällsynta arter.

Byggnadsminnet Dainanäs

Dainans främsta besöksmål är byggnadsminnet Dainanäs. De knuttimrade stugorna med kringbyggnader ligger mycket vackert omgivna av gamla slåtterängar i väglöst land. Byggnaderna, alla med höga kulturhistoriska värden, och markområdet kring Dainanäs är en så kallad fjällägenhet.

Urskogsleden går genom Dainan

Vid Dainabäcken finns en parkeringsplats och här startar vandringsleden som tar dig till Dainanäs. Den 6 kilometer långa leden är kuperad och delvis ganska krävande. Leden är en delsträcka av Urskogsleden som går ända till Matskanområdet i Marsfjällets naturreservat.

En del av leden har direktkontakt med sjön Stor-Dainan och en sträcka går på en smal rygg mellan sjöarna. Här kan du passa på att ta en fikarast, njuta av landskapet och spana efter häckande sjöfåglar.

Närmare byggnadsminnet Dainanäs kan du hitta spår av hur marken och skogen användes när Dainanäs var bebott.

Vandringsleden i Dainan på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Urskogsleden

Rast- och övernattningsstugor i naturreservatet

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Dainan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra.
 • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande.
 • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med
  undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller
  på is.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar
  anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 2 291 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet nås enklast med bil från Vilhelmina via Stalon, alternativt via Sjöberg. Vägen via Sjöberg är bitvis svårframkomlig. Från vändplanen vid slutet av vägen som kommer nordväst från Stalon går två stigar, en som leder ner till Stor-Dainan och en 6 km lång vandringsled som tar dig till Dainanäs byggnadsminne.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss