Vinbäck

Vinbäcks naturreservat är en tätortsnära sumpskog bara två kilometer söder om Vännäs. Här finns också äldre granskog att besöka.

Genom området från sydväst till öst passerar en bäck med anslutande bäckdråg från Lillmyran i norr. Kring bäcken och i dråget står en mycket blöt gransumpskog. Skogen är full av hänglavar och det finns gott om stora ormbunkar och fräken. Det finns också många döda träd, vilket uppskattas av insekter, svampar och mossor.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vinbäck. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär, matsvamp och blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 24,5 hektar

Kommun: Vännäs

Skyddsform: Naturreservat