Vinbäck

Vinbäcks naturreservat är en tätortsnära barrskog bara två kilometer från Vännäs tätort.

Här kan du ströva runt i gammal granskog draperad med hänglavar. I de fuktigare drågen är växtligheten frodig med bland annat strutbräken, torta, ormbär och stenbär. Det finns också många döda träd, vilket uppskattas av insekter, svampar och mossor.

Vandra upp på Grytberget där de lavklädda hällarna inbjuder till en fikapaus med utsikt över det omgivande landskapet. Den östra delen av naturreservatet är blötare och mer svårframkomlig med små myrar, bäckdråg och sumpskog.

Träd i höstfärger.

Asp i höstfärger.

Fler lövträd i framtiden

I reservatet finns det gott om gamla grova aspar med lunglav. Länsstyrelsen har i den nordöstra delen 2017 gjort olika åtgärder för att gynna återväxten av lövträd i området.

Stora stenar med mossa i skog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vinbäcks naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra,rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd ellerbuskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet up-pehålla sig nära rovfågelbo, lya, spelplatser eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svamparmed undantag för bär- och matsvampsplockning samt för blomplockning för eget behov.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar an-ordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2013, utökat 2021

Storlek: 89 hektar

Kommun: Vännäs

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Ta cykeln, bussen, snöskotern eller bilen till byn Vinbäck, 2 km söder om Vännäs samhälle. En tidvis bommad skogsbilväg strax norr om byn leder fram till naturreservatet. Ett besök kan därför behöva inledas med en knapp kilometerlång promenad eller skidtur. Två skoterleder passerar naturreservatets västra delar.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss