Gransjöberget

Gransjöbergets naturreservat är ett litet men mycket artrikt naturskogsområde ca 7 km sydväst om Hällnäs, i de nedre delarna av Gransjöbergets västsluttning ner mot Gransjön.

Den som promenerar genom Gransjöbergets naturreservat märker snabbt att skogen är väldigt varierande med träd av olika arter, storlekar och åldrar. Det är stor skillnad mot de flesta av våra brukade skogar, där skogen oftast består av lika stora tallar eller granar. Den brukade skogen ger oftast ett ”städat” intryck och viktiga strukturer, såsom död ved, saknas för det mesta.

Det är variationen som gör Gransjöberget skyddsvärd. Lövträd, gamla träd och döda träd är strukturer som är viktiga för många av våra hotade skogslevande arter. I Gransjöbergets naturreservat finns bland annat doftticka och rosenticka, två svampar som växer på död ved och som därför är ovanliga i brukade skogar.

Skogen har brunnit

Skogen i Gransjöbergets naturreservat har brunnit vid upprepade tillfällen. Brand är en naturlig störning i våra skogslandskap och många av våra skogslevande arter är beroende av att skogen brinner med jämna mellanrum. Spår efter tidigare bränder kan ses som brandljud i många av träden i reservatet.

I reservatets sydspets finns en väl tilltagen parkeringsplats och två stigar löper genom området från vägen ner till Gransjön.

Fjärilar på växt.

Mätare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gransjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 23,5 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet nås lättas via skogsbilvägar från Kussjö eller Kulbäcksliden.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss