Granlidtjärn

Naturreservatet Granlidtjärn ligger cirka 10 kilometer sydost om Risliden. Reservatet ligger cirka 400 meter över havet och skogen i området visar uppenbara tecken på ett relativt kärvt klimat.

Enstaka torrakor av tall påträffas, några har övervallning efter brand. Det finns både granar och tallar med brandljud, där de sistnämnda ofta är helt övervallade efter skadan. Av spåren att tolka ligger branden troligen runt 150 år tillbaka i tiden. Beståndets tallar är mycket grova men ändå inte äldre än 200–250 år.

Även granarna ser mycket gamla ut, på grund stark lavbeväxning och omfattande klimatskador. Enstaka granindivider är dock så pass gamla att de överlevt den senaste branden. Reservatet hyser en del relativt grova lågor av gran.

Garnlav växer i mängder på träden i Granlidtjärn.

Informationsskyltar finns uppsatta vid reservatsgränsen, mot vägen som går strax norr om reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Granlidtjärn. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 18,4 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss