Främmermyran

Främmermyran är en myr av ovanligt slag. I den norra delen finns fyra så kallade källkupoler som bildats där järnhaltigt vatten strömmar fram ur marken. Här trivs udda arter. I juli kan man se myrbräckan blomma.

När det järnhaltiga vattnet kommer i kontakt med luftens syre bildas järnoxid – rost – som inte är lösligt i vatten och som därför fälls ut. Rosten inlagras i torven, och med tiden bildas en upphöjd kupol runt källan. En så kallad källkupol.

Myrbräcka

De järnhaltiga källorna skapar en speciell miljö. En art som trivs där är myrbräckan – inom reservatet finns ca 17 000 exemplar av denna fridlysta skönhet. Den blommar börjar blomma i juli. Även mossfloran är speciell. Käppkrokmossan är en art som gärna lever i järnhaltiga källor och som är vanlig på Främmermyran.

Två stycken gula blommor (myrbräcka).

Myrbräcka.

I reservatets nordöstra hörn utgörs gränsen av en skogsbilväg. Där finns det goda möjligheter att parkera.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Främmermyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon på barmark. För området som markerats med vågräta streck på beslutskartan gäller dock totalförbud mot fordonstrafik under hela året.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt göra annan åverkan på mark eller växtlighet.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter eller andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1998, 2002

Storlek: 25 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 32 kilometer ostsydost om Vilhelmina, mellan byarna Siksjö och Gideåkroken.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss