Israelsmyran

I Israelsmyrans naturreservat finns ingen myr utan en örtrik granskog på en sluttning. Områdets berggrund gör att markvattnet är ovanligt mineralrikt.

Trots att reservatet är litet finns en variation i den mindre skalan. I svackorna växer kalkgynnade växter som bergrör, blodrot, skavfräken och ormbär.

I reservatet har också 7 arter av orkidéer hittats. I början av juni blommar den ibland så svårfunna nornan och lite senare den stora guckuskon och spindelblomster med sin spindelformade blomma. På de små torrare höjderna växer blåbär, lingon, ljung och skvattram.

Blåbär.

Förutom reservatsföreskrifterna är det viktigt att komma ihåg att alla Sveriges orkidéer är fridlysta. Var därför särskilt försiktig när du vistas nära orkidéernas växtplatser oavsett om det är inom eller utanför naturreservatet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Israelsmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon med undantag för på befintlig skogbilsväg samt för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Göra åverkan på växtligheten, till exempel genom att fälla eller på annat sätt skada levande och döda, stående eller liggande träd och buskar.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Det är vidare utan Länsstyrelsens tillstånd inte tillåtet att:

  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp för eget behov.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 3,3 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000