Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Israelsmyran

I Israelsmyrans naturreservat finns ingen myr utan en örtrik granskog på en sluttning. Områdets berggrund gör att markvattnet är ovanligt mineralrikt.

Trots att reservatet är litet finns en variation i den mindre skalan. I svackorna växer kalkgynnade växter som bergrör, blodrot, skavfräken och ormbär.

I reservatet har också sju arter av orkidéer hittats. I början av juni blommar den ibland så svårfunna nornan och lite senare den stora guckuskon och spindelblomster med sin spindelformade blomma. På de små torrare höjderna växer blåbär, lingon, ljung och skvattram.

Blåbär som växer i skogen.

Blåbär.

Förutom reservatsföreskrifterna är det viktigt att komma ihåg att alla Sveriges orkidéer är fridlysta. Var därför särskilt försiktig när du vistas nära orkidéernas växtplatser oavsett om det är inom eller utanför naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Israelsmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon med undantag för på befintlig skogbilsväg samt för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Göra åverkan på växtligheten, till exempel genom att fälla eller på annat sätt skada levande och döda, stående eller liggande träd och buskar.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Det är vidare utan Länsstyrelsens tillstånd inte tillåtet att:

  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp för eget behov.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 3,3 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra norrut på väg 95 från Boliden. Innan Kankberg ta vägen till höger och följ den cirka 3,7 kilometer. Gå in några hundra meter till höger vid vägkorsningen.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss