Skyfallsliknande regn i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Svansele dammängar

Dammängarna uppströms Svansele är ett lättillgängligt område med stigar och rastplatser. Ängsladorna ger naturreservatet en unik karaktär som vittnar om platsens historia.

Varje vinter däms Petikån och ängarna vid Svansele svämmas över. Genom att tidvis leda ut åns vatten över ängarna gödslas marken med näringsrikt slam. På så vis fick man bättre höskörd på ängarna.

40 ängslador finns i reservatet. De flesta är i fint skick eftersom de nyligen restaurerats.

Reservatet ligger väl synligt från väg 846 cirka två kilometer norr om Svansele by och lockar varje år många besökare.

Lador på äng.

Ängslador på Svansele dammängar.

Från nybyggarna till idag

År 1764 började Svansele bebyggas och nybyggarna började med höskörd på närbelägna strandängar och myrar. Det var livsnödvändigt för att få vinterfoder till djuren. Den första dammen byggdes 1825 nedströms myrängarna. Så sent som 1960 skördade man hö på de bästa partierna. Ladorna och ängarna syns bäst från Kortudden.

Gammal bild på nybyggarna på ängen.

Sensommaren var skördetid och då slogs gräset med en lång och vass kragförsedd lie. Höet räfsades ihop och torkades på hässjor. När det var torrt bars det in i ladorna, de har en upp till två meter hög undertimring för att inte höet skulle bli blött vintertid.

Vasstarr, grenrör och fräken tillhör de växter som slogs på dammängarna. Nuförtiden slås endast några hektar av ängarna. Resten hålls öppet genom röjning.

Vill du uppleva mer? Besök Rörträsk silängar

Svansele dammängar ligger i närheten av Rörträsk silängar som är ett annat exempel på hur man kunde öka skörden av kreatursfoder.

Rörträsk silängar

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Svansele dammängar. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada eller ta bort ytbildning såsom berg, sten eller jord.
 • Släppa hund, katt eller andra djur lösa inom området.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning.
 • Fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Avsiktligt störa djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1972

Storlek: 96 hektar

Kommun: Norsjö

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Om du kommer från Bolidenhållet kan du åka upp längs Skellefteälvs norra sida över Petiknäs. Där finns ett vackert odlingslandskap. Åk genom Svansele by, i riktning Petikträsk. Strax efter utfarten ur Svansele by visar en skylt vägen till dammen och en rastplats.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss