Svansele dammängar

Dammängarna uppströms Svansele är ett lättillgängligt område med stigar och rastplatser. Ängsladorna ger naturreservatet en unik karaktär som vittnar om platsens historia.

Än idag slås ängarna på gammalt vis. Varje vinter däms Petikån och ängarna vid Svansele svämmas över. Genom att tidvis leda ut åns vatten över ängarna gödslas marken med näringsrikt slam, vilket i sin tur ökar höskörden.

Sensommaren är skördetid och då slås gräset med en lång, vass, kragförsedd lie, räfsas ihop och torkas på hässjor. När höet är torrt bärs det in i ladorna som har en upp till två meter hög undertimring för att inte höet ska bli blött vintertid. Vasstarr, grenrör och fräken tillhör de växter som slås i dammängen. Nuförtiden slås endast några hektar på gammalt vis. Resten hålls öppet genom röjning.

40 ängslador finns i reservatet. De flesta är i fint skick eftersom de nyligen restaurerats.

Reservatet ligger väl synligt från väg 846 cirka två kilometer norr om Svansele by och lockar varje år ett stort antal besökare.

Ängslador på Svansele dammängar. Foto: Frida Björkelid

Slåtter i Svansele under 1950-60 talet.

Från nybyggarna till idag

År 1764 började Svansele bebyggas och nybyggarna började med höskörd på närbelägna strandängar och myrar. Det var livsnödvändigt för att få vinterfoder till djuren. Den första dammen byggdes 1825 nedströms myrängarna. Så sent som 1960 skördade man hö på de bästa partierna. Idag är de flesta ladorna renoverade. Ladorna och ängarna syns bäst från Kortudden.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Svansele dammängar. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada eller ta bort ytbildning såsom berg, sten eller jord.
 • Släppa hund, katt eller andra djur lösa inom området.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning.
 • Fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Avsiktligt störa djurlivet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1972

Storlek: 96 hektar

Kommun: Norsjö

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000