Lidmyran

Lidmyran är ett fint naturskogsområde mitt emellan Lycksele och Åsele. Området ligger nära väg 365 och är därför lätt att besöka.

Skogen är gammal med gott om gamla träd och mycket död ved. Här trivs bland annat den tretåiga hackspetten. I området finns en gammal fotbollsplan dit det går en gammal stig.

Föreskrifter

Välkommen att besöka naturreservatet Lidmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 178 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat